betondak-idee

‘Organisch’ omgevingsplan voor Betondak in Arkel gepresenteerd.

12 april 2017 | Betondak idee

Op dinsdag 11 april is de basis voor het ‘organisch’ omgevingsplan aan inwoners en belangstellenden uit Arkel en Hoogblokland gepresenteerd. “Organisch” omdat er bij Betondak voor gekozen is de toekomstige kwaliteit van de nieuw te bouwen omgeving te beschrijven. Op deze manier kan de locatie ingevuld worden naar behoefte maar liggen de randvoorwaarden wel vast.

Wensen van de inwoners verwerkt in plan
De bouwstenen voor het omgevingsplan zijn in 2016 gemaakt samen met inwoners en belangstellenden uit Arkel en Hoogblokland. Deelnemers aan de bijeenkomsten gaven goede ideeën zoals een dorps karakter met ruimte voor wonen én kleinschalige bedrijvigheid. En uiteraard: de bomenlaan terug. Ook wilde men graag een wandelpad. Al deze elementen zijn terug te vinden in het plan.

Gevarieerd woongebied
De gedachte is om een woongebied te maken waar ruimte is voor verschillende type woningen. Van rijwoningen tot vrijstaande woningen. In de straten veel variatie in de gevels. Woningen voor verschillende groepen zoals starters, ouderen en mensen die wonen en werken willen combineren. De auto is ‘te gast’.

Aandacht voor duurzaamheid en groen
Duurzaamheid is een belangrijk thema. Er wordt onderzocht of het gebied energiepositief kan worden gemaakt en hoe bestaande gebouwen kunnen worden hergebruikt. Gebruik maken van betonbuizen kan bij de inrichting van speelterreinen. Markant groen punt in de wijk wordt zonder twijfel de bomenlaan die is opgenomen.  Naast groen kan ook water een plek in de wijk krijgen. Om op te wonen of te recreëren.

Kleinschalige bedrijvigheid
Naast wonen is in het plan ruimte opgenomen voor horeca. Maar dan wel horeca die past in een woongebied (niet teveel geluid en de deuren op tijd dicht). Voor kleinschalige bedrijvigheid wordt vooral gehoopt op levendigheid zoals de verkoop van streekproducten maar bijvoorbeeld ook een kleine enthousiaste ambachtelijke brouwerij. Belangrijk is ook hier dat er geen overlast mag zijn; wonen moet prettig blijven.

Vaart maken
Over al deze voorstellen hebben de 35 aanwezigen zich uitgesproken op 11 april. Er waren veel positieve geluiden én suggesties ter verbetering. De projectgroep gaat met deze uitspraken aan de slag. Na de zomer komt eigenaar Van Nieuwpoort met Betondak terug bij de inwoners en belangstellenden en wordt het concept – omgevingsplan gepresenteerd. Daarna gaat het organisch omgevingsplan de inspraak in voorafgaand aan de formele procedure voor besluitvorming bij de gemeenteraad van Giessenlanden.