Sloopwerkzaamheden en masterplan Betondakidee

Sloopwerkzaamheden en Masterplan

24 juni 2021 | Betondak idee

Sloopwerkzaamheden

Inmiddels zijn de gebouwen op het kantoor na gesloopt en zien we hoe wijds het terrein is. In de maand juni maakt het sloopbedrijf een aanvang met het verwijderen van funderingen en zal fasegewijs ook de bodemsanering een vervolg gaan krijgen. Op het terrein liggen nu depots van betongranulaat. Dit granulaat is afkomstig van de reeds gesloopte funderingen en zal in de toekomst gaan dienen als fundering van de wegen in deze nieuwe woonlocatie.

Masterplan

Door een aantal zaken heeft het afronden van het Masterplan van De Overtuin langer geduurd dan oorspronkelijk gedacht. We verwachten deze rond de zomer definitief te hebben afgerond. We zijn aan het bekijken wat de mogelijkheden zijn om het afgeronde Masterplan op fysieke wijze met de omgeving te delen (uiteraard passend binnen de dan geldende COVID19 maatregelen). Wanneer het Masterplan is afgerond zal ook de gedetailleerde uitwerking van het plan voor de eerste woningen plaatsvinden. Hierin wordt ook de commissie meegenomen. Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk aan te geven wanneer de eerste woningen in verkoop gaan dan wel worden opgeleverd. Hierover zal te zijner tijd gecommuniceerd worden via de website https://www.nieuwbouwarkel.nl/. Wanneer u er zeker van wilt zijn geen enkele informatie over De Overtuin te missen, kunt u zich reeds aanmelden voor de ontvangst van de nieuwsbrief. Middels nieuwsbrieven worden alle ontwikkelingen en updates met belangstellenden gedeeld.