We zijn een stap verder. En we vragen u weer om mee te denken.

Sinds 26 oktober is er veel gebeurd. De verzamelde ideeën en suggesties uit de PPBS en VE bijeenkomsten zijn vertaald naar een basis voor een plan en daarmee is de herontwikkeling van de voormalige fabriekslocatie weer een stapje verder.
Op 11 april vertellen we het vervolg aan iedereen die daar belangstelling voor heeft. Tijdens deze avond vragen we weer om uw visie en ideeën daarover. Daarna gaat het team weer aan de slag. En we blijven bij u terugkomen. Uiteraard ook voordat de gemeente met de bestemmingsplanprocedure start.
Op deze website vindt u steeds de laatste informatie over de plannen rond Betondak.