Fasering sloop en sanering Betondakterrein

Omgevingsplan is definitief: project kan door! 

5 januari 2021 | Betondak idee

Eind september 2020 keurde de gemeenteraad het Omgevingsplan goed. Er zijn geen bezwaren binnengekomen en hierdoor is dit plan eind november onherroepelijk geworden. Dit betekent dat het project definitief door kan gaan.

Kwaliteitscommissie van start
De Kwaliteitscommissie is begin december van start gegaan. Zij wordt betrokken bij de uitwerking van de verschillende deelplannen binnen dit gebied. De commissie gaat erop toezien dat de te ontwikkelen plannen passend zijn in de omgeving (dorpskarakter, niet te stedelijk). De commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en vier mensen, die zijn aangewezen door de dorpsraad van Arkel, de dorpsraad van Hoogblokland, de gemeente Molenlanden en Synchroon.

Synchroon werkt kaders verder uit
In het Omgevingsplan (nieuwe term voor een bestemmingsplan) zijn kaders vastgesteld. Denk bijvoorbeeld aan de bouwhoogte, het bouwvlak en de bestemming (wonen, natuur of water bijvoorbeeld). Synchroon werkt deze kaders verder uit en doet hiervoor de benodigde onderzoeken. Op dit moment kunnen wij ook nog niet aangegeven wanneer de eerste woningen gebouwd gaan worden en opgeleverd worden. Houdt u de website in de gaten voor actuele informatie.

Bodemsanering is afgerond, nu starten met bouwrijp maken
Eind 2020 is de bodemsanering van fase A (gebied dat als eerste ontwikkeld gaat worden) van het Betondakterrein afgerond. Dit deel van het terrein is overgedragen aan projectontwikkelaar Synchroon. Synchroon gaat het terrein verder gereed maken om woningen te kunnen bouwen. De eerstvolgende stap is het ophogen van het terrein in fase A. Deze werkzaamheden starten naar verwachting in het voorjaar.

Sloop fabriekshallen start in januari
De voorbereidingen voor de sloop van de fabriekshallen in fase B en C (later te ontwikkelen delen van het plangebied) zijn afgerond. Vanaf maandag 11 januari 2021 starten de bovengrondse sloopwerkzaamheden van die fabriekshallen en bijbehorende bouwwerken.

Het kantoor bij de inrit van het terrein wordt nog niet gesloopt
Het kantoor bij de inrit van het terrein blijft vooralsnog staan. Dit gebouw wordt gebruikt door de aannemers en zal op termijn gesloopt worden. Dat geldt ook voor de funderingen van genoemde fabriekshallen. Ook die worden later gesloopt waarna ook daar nog plaatselijk bodemsanering zal plaatsvinden.

De omvang van de sloop is vergelijkbaar met fase A
De omvang van de sloopwerkzaamheden is vergelijkbaar met de uitgevoerde bovengrondse sloopwerkzaamheden in fase A. De verwachting is dat de sloopwerkzaamheden in het derde kwartaal van dit jaar worden afgerond. Alleen het kantoor bij de inrit zal dan nog zichtbaar zijn.