Stand van zaken Betondakterrein

12 juni 2020 | Betondak idee

Momenteel zijn de sloopwerkzaamheden van fase A in een afrondende fase. De laatste funderingen worden gesloopt en een groot deel van de wegen is ook al verwijderd.

Op het terrein liggen 2 bergen betongranulaat, afkomstig uit de constructie van de afgebroken gebouwen. Dit granulaat wordt weer toegepast als fundering van de wegen in het te ontwikkelen gebied.

Na afronding van deze sloopwerkzaamheden zal er nog een bodemsanering plaatsvinden in een relatief klein gedeelte van het nu lege terrein. In vervolg op deze sanering zal het terrein stapsgewijs opgehoogd gaan worden.

De start van de sloop van de twee andere grote gebouwen is gepland in november 2020. Qua omvang van sloopwerkzaamheden is dat ongeveer gelijk aan de gebouwen die nu ontmanteld zijn.