Van Nieuwpoortgroep voert regelmatig overleg met de gemeente over de herontwikkeling van het gebied.

 

 • KLIK!
  nieuwpoort
  nieuwpoort

  Van Nieuwpoort Groep

  Eigenaar Betondak

  De Van Nieuwpoort Groep is thuis in de hele keten van grondstoffen voor en producten van beton. Het bedrijf heeft zich in de afgelopen eeuw ontwikkeld tot een van de belangrijkste leveranciers van bouwgrondstoffen, betonmortels, betonproducten en (gerecycelde) EPS producten.

  De Van Nieuwpoort Groep bestaat 111 jaar. Een bijzondere prestatie en in al deze jaren hebben we heel wat meegemaakt. We zijn gegroeid van een lokaal handelsbedrijf naar zand & grind producent, betonmortelproducent, betonproductenproducent en EPS producent in Nederland, België en Duitsland.

  Door een overname werden we eigenaar van de fabriek in Arkel. Na sluiting willen we het terrein een nieuwe bestemming geven voor wonen, lichte bedrijvigheid en andere functies. We zullen het terrein op termijn verkopen om die nieuwe functies mogelijk te maken.

  Van Nieuwpoort Groep werkt voor de planvorming met een aantal adviseurs, waaronder ABC Nova (proces- en projectmanagement), Cleton & Com (interactief proces en bestemmingsplan) en Kuiper Compagnons (stedenbouwkundig ontwerp).

  Peter Smit is als locatiemanager de contactpersoon van de Van Nieuwpoort Groep.

  Zie ook: van-nieuwpoort.nl

   

   

 • KLIK!
  logo Gemeente Molenlanden
  logo Gemeente Molenlanden

  Gemeente Molenlanden

  De gemeente Molenlanden telt 14.600 inwoners. Arkel en Hoogblokland zijn twee van de zeven kernen. De landeljke gemeente valt bijna helemaal in de Alblasserwaard.

  De gemeente faciliteert de herontwikkeling van Betondak, waar Van Nieuwpoort Groep de initiatiefnemer is. Zij ziet toe op een kwalitatief goede ontwikkeling. Het openbaar gebied zal in beheer en eigendom bij de gemeente komen. De gemeenteraad zal besluiten over de Gebiedsbeschrijving (visie) en het Ontwerp Bestemmingsplan. Wij volgen daarbij de gebruikelijke inspraakprocedures.

  Jordy Venderbos is projectleider van de gemeente voor de herontwikkeling van het terrein.

  Zie ook: molenlanden.nl

 • KLIK!
  arkel
  arkel

  Dorpsraad Arkel

  De leden van de dorpsraad Arkel zetten zich als vrijwilliger in voor een leefbaar dorp. De dorpsraad is politiek en financieel onafhankelijk en heeft tot doel:

  • De onderlinge samenwerking tussen de inwoners van het dorp bevorderen;
  • De burgerparticipatie en het saamhorigheidsgevoel te bevorderen;
  • Initiatieven vanuit de bevolking, die een algemeen belang dienen, te steunen.
  • De belangen van het dorp bij de diverse overheden te behartigen en te verdedigen.

  Zie ook: dorpsraadarkel.nl

 • KLIK!
  dorpsberaad
  dorpsberaad

  Dorpsberaad Hoogblokland

  Dorpsraad

  Het Dorpsberaad Hoogblokland is politiek onafhankelijk en vormt de schakel tussen de inwoners van Hoogblokland, de gemeente Giessenlanden en andere organisaties die een rol spelen bij de leefbaarheid. Het Dorpsberaad wordt gevormd door een groep onbetaalde vrijwilligers zonder een formele structuur van bijv. een vereniging of stichting. Vanuit een groep inwoners van Hoogblokland is de afgelopen jaren het idee voor het zogenoemde Masterplan Hoogblokland ontstaan. Het doel van dit plan is te komen tot een toekomstbestendig Hoogblokland, door o.a. het onderwijs in Hoogblokland ook in de toekomst te behouden en de (sociale) leefbaarheid van Hoogblokland te stimuleren.

  Zie ook: dorpsberaadhoogblokland.nl