img_6715

Gemeenteraad en College van B&W doen herontwikkelingslocatie Betondak aan.

28 december 2016 | Betondak idee

Afgelopen vrijdag 16 december jl. hebben de gemeenteraad en het College van B&W van Giessenlanden tijdens de jaarlijkse raadsexcursie de herontwikkelingslocatie Betondak bezocht. Er werd gestart met een rondleiding door een deel van de hallen om de aanwezigen zo een goede indruk te geven van de rijke historie van het fabriekscomplex waar bijna 100 jaar lang betonproducten zijn geproduceerd. Men kon proeven van en ruiken aan de omgeving waarin vele generaties inwoners uit Arkel e.o. werkzaam zijn geweest. Vanuit het bedrijf hebben voormalig medewerker Popko Hoekstra en projectleider herontwikkeling Peter Smit de wandeling over het terrein geïllustreerd met verhalen over de productiemethoden en producten die hier tot 2011 werden gemaakt. Toen alle anekdotes waren uitgewisseld, was het tijd voor een tweetal presentaties. Peter Smit nam de aanwezigen eerst mee terug in de tijd naar de start van Betondak in 1916 , en via de naoorlogse bloeiperiode, naar het heden waar er nu door alle partijen hard aan de herontwikkeling van het 10 ha grote terrein wordt getrokken.

Dorine Cleton (procesbegeleider PPBS- traject Cleton en Com) blikte vervolgens enthousiast terug op de recente PubliekPrivateBuurtSamenwerking (PPBS)- sessies en gaf aan dat zij nog nergens zo’n grote betrokkenheid heeft meegemaakt dan tijdens de (werk)bijeenkomsten voor dit project. Het gaat dan niet alleen om de grote deelname aan de informatiebijeenkomst en de hierop volgende Value Engineering- sessies, maar vooral ook om de kwaliteit van de geleverde bijdrage vanuit de Arkelse gemeenschap. Er zijn uiteindelijk 10  breed gedragen bouwstenen overgebleven welke zoveel mogelijk hun plek binnen het gebied dienen te krijgen. Er wordt de komende maanden gewerkt aan een bestemmingsplan nieuwe stijl (omgevingsplan o.b.v. een gebiedsvisie). Hierbij wordt ook weer tijdig de dialoog met de omgeving gezocht. Tijdens de vragenronde en de discussie ging de interesse van de aanwezige raadsleden vooral uit naar het borgen van het PPBS- traject, inclusief de bereikte resultaten, in het vervolg van de herontwikkelingsproces en het op te stellen omgevingsplan. De aanwezigen waren zeer te spreken over het proces tot dusverre waarbij de participatie vanuit de omgeving zo’n prominente rol innam. Deze actieve bijdrage uit de samenleving leidt nu al tot een kwalitatief beter plan. Graag komen we in het nieuwe jaar bij u terug en voor nu wensen wij u prettige feestdagen en een voorspoedig 2017.