betondakidee-teus-van-houwelingen

Bewoners zien voorstellen voor Betondak zitten

27 oktober 2016 | Betondak idee

Arkel en Hoogblokland herkennen veel van hun ideeën

Op woensdag 26 oktober zijn in Arkel de eerste bouwstenen gepresenteerd voor de herontwikkeling van de voormalige fabriekslocatie van Betondak. Ze konden rekenen op instemming en enthousiasme van de meer dan tachtig bezoekers. De voorstellen worden nu nader op hun haalbaarheid onderzocht door eigenaar en initiatiefnemer Van Nieuwpoort Groep en de gemeente Giessenlanden, zodat er volgend jaar een besluit kan komen over een gebiedsbeschrijving en een omgevingsplan (een bestemmingsplan nieuwe stijl). Veel bewoners uit Arkel en Hoogblokland roepen op om vaart te maken met de ontwikkeling.

Tijdens een eerste grote informatiebijeenkomst op 7 september zijn door 130 inwoners van Giessenlanden 238 ideeën bedacht. Zo’n vijfentwintig belanghebbenden en geïnteresseerden uit de dorpen hebben zich vervolgens samen met twintig vakspecialisten vanuit de initiatiefnemer en de gemeente en begeleiders gebogen over welke aanpak recht doet aan de ideeën. Gedurende twee dagen van hebben zij met een strakke werkmethode de inbreng uitgewerkt, afgewogen en omgezet in tien verzamelideeën (zie kader).

betondakidee-poster-id

Tien voorstellen voor Betondak

  • Direct starten met woningbouw in de noordpunt
  • Tijdelijke woningbouw aan het water
  • Alternatieven voor de ontsluiting van het gebied en wandel- en fietsroutes
  • Een ‘hotspot’ (ontmoetingsplek) met aandacht voor historie
  • Gebruik van de hallen voor (tijdelijke) bedrijfsmatige en ambachtelijke activiteiten
  • Terugkeer van de Boslaan van Schoonzigt naar het water
  • Een duurzaam, zelfvoorzienend en energieleverend gebied
  • Gedeeltelijke ophoging voor een nieuw boezemland met waterinlaat vanaf het Merwedekanaal
  • Hergebruik van betonmaterialen voor o.a. zitten en spelen
  • Collectieve aanpak, van volkstuinen tot samen bouwen met casco’s

Vitaal

De tien ideeën kregen veel steun van de bewoners. Bij de inzet en de plaats van een rotonde voor de ontsluiting waren de meningen verdeeld. Over tijdelijke woningbouw met kleine huisjes was men kritisch: dit moet wel verzorgd blijven en geen rommeltje worden. Aandacht werd gevraagd voor water- en verkeersveiligheid, het type gebruik van de hallen, betaalbaar bouwen voor starters en werken-aan-huis. Er waren aanvullende ideeën voor wonen, bedrijvigheid en een levendig gebruik van de plek.

Bij elkaar werden honderd zaken genoemd die men positief vond, aan goede aanvulling zou vinden of ronduit geen goed idee vond. De algemene teneur was dat men de tien voorstellen een goed uitgangspunt vindt. De wens van vrijwel iedereen is om zo snel mogelijk te beginnen. Hoe eerder dit terrein weer een vitaal onderdeel van het dorp en de regio is, hoe beter.

Experiment

Wethouder Teus van Houwelingen prees de inzet van alle bewoners om samen met de eigenaar tot inspirerende, maar ook realistische voorstellen te komen: ‘Ik ben onder de indruk dat zoveel mensen deelnemen. Deze unieke aanpak versterkt de verantwoordelijkheid van inwoners voor de inrichting van hun omgeving. De reikwijdte van dit plan gaat veel verder dan deze locatie. Daar hebben we ook de Zuid-Hollandse gedeputeerde Adri Bom-Lemstra bij een recent bezoek aan de locatie van kunnen overtuigen.’

Betondak heeft van het Rijk een experimentele status gekregen in het kader van de nieuwe omgevingswet. Dat biedt provincie en gemeente meer mogelijkheden eigen keuzes te maken. Wethouder Van Houwelingen moedigde iedereen aan de lat hoog te leggen als het om duurzaamheid gaat.

‘Wij zien in de ideeën vele aanknopingspunten om met de locatie aan de slag te gaan,’ vertelde Gerard van Nieuwpoort, lid van de Raad van Bestuur van Van Nieuwpoort Groep. ‘Bewoners hebben ons echt op waardevolle, nieuwe ideeën gebracht en daar zijn we hen zeer dankbaar voor. Bijzonder vond ik zelf de ideeën voor een zelfvoorzienende wijk en het afbouwen van casco’s, die sluit aan op de activiteiten van ons bedrijf. Wat mij ook zeer aanspraak waren ideeën om de Boslaan weer aan te leggen, de toegevoegde waarde van water in het gebied én de mix van wonen en werken. We gaan graag met elkaar verder om er een heel mooi plan van te maken.’

Vervolg

‘De inbreng was boven verwachting, zowel in omvang als in kwaliteit,’ vond avondvoorzitter Dorine Cleton. ‘De aanpak heeft tot een grote actieve betrokkenheid geleid. Dat zegt alles over de verbindende factor die Betondak nog steeds is.’ Zodra een gebiedsbeschrijving en de hoofdlijnen voor het bestemmingsplan vaste vorm aannemen, zal Van Nieuwpoort Groep eerst weer een avond organiseren om iedereen te informeren en een reactie te vragen. Vervolgens is het aan de gemeenteraad van Giessenlanden om de formele procedures voor de besluitvorming te starten.

Download de poster met de tien ideeën>

betondakidee-teus-van-houwelingenAvondvoorzitter Dorine Cleton overhandigde namens de opstellers een poster met de tien voorstellen aan wethouder Teus van Houwelingen (links op de foto) en bestuurslid Gerard van Nieuwpoort van Van Nieuwpoort Groep.
betondakidee-infoavondAandachtig gehoor voor de eerste voorstellen voor Betondak
betondakidee-arie-de-bruinArie de Bruin uit Hoogblokland verwoordt de reacties op de voorstellen over tijdelijk gebruik en bedrijvigheid.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren