Schade na brand - Betondak Arkel

Schade beperkt na uitslaande brand

16 juni 2017 | Betondak idee

Na de uitslaande brand op zondag 11 juni is er op locatie onderzoek gedaan naar de opgelopen schade én de eventuele aanwezigheid van asbesthoudende materialen inclusief de mogelijke verspreiding hiervan ten gevolgen van de brand.
Onderzochte verbrandingsresten welke op het terrein zijn beland blijken na onderzoek geen asbest te bevatten. Wel blijken er op geïsoleerde plekken binnen het afgebrande magazijn asbesthoudende materialen aanwezig te zijn. De resten die in het magazijn zijn aangetroffen worden in overleg met de gemeente door een specialistisch bedrijf verwijderd.

Oplettendheid van een buurman heeft ervoor gezorgd dat de alarmdiensten tijdig zijn benaderd. In samenwerking met de terreinbeheerder zijn de hulpdiensten het terrein opgelaten. De brandweer heeft de brand in de nacht gecontroleerd uit laten branden en ervoor gezorgd dat belendende loodsen gespaard zijn gebleven. Door de brand is de werkplaats beschadigd geraakt, het magazijn is echter geheel (gecontroleerd) uitgebrand. Door toedoen van de inzet van hulpdiensten is de schade daarmee beperkt gebleven.

De planontwikkeling heeft geen vertraging opgelopen. Met de uitgebrande hallen waren geen plannen en zouden mogelijk op termijn gesloopt worden.