Ruimtelijke plannen - Betondak Arkel

Publicatie Voorontwerp Omgevingsplan online

29 september 2017 | Betondak idee

Op woensdag 27 september is na een nauwe samenwerking tussen de initiatiefnemer de Van Nieuwpoort Groep en gemeente Giessenlanden het voorontwerp omgevingsplan gepubliceerd. Deze indiening is openbaar te bekijken via onderstaande link.

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0689.OP1013-von1

De basis hiervoor is in de periode september 2016 en nu toe gelegd. In de PPBS/VE bijeenkomsten zijn gezamenlijk door omwonenden, geïnteresseerden, gemeente, specialisten en initiatiefnemer ideeën en criteria gezocht, uitgewisseld en beschouwd voor de nieuwe invulling van het gebied en omgezet in haalbare bouwstenen / gebiedsdoelen. De ambitie bleek hoog en wordt nu op veel punten daadwerkelijk geborgd in het Omgevingsplan. Zo zijn de inspanningen van alle betrokkenen terug te lezen in de ambities van deze mooie herontwikkellocatie.

Uiteraard willen we u meer informatie geven over dit omgevingsplan. Op 2 oktober 2017 organiseren wij hiervoor een informatieavond waar wij u hier graag verder toelichting over geven.
Reacties kunt u ten allen tijde insturen naar info@betondakidee.nl of op de avond zelf via de reactieformulieren.

Wij zien u graag op 2 oktober!