Betondakidee-quote.indd

Betondak inspireert tot honderden ideeën

9 september 2016 | Betondak idee

Inwoners van Arkel en Hoogblokland hebben in groten getale gehoor gegeven aan de oproep om met ideeën te komen voor de herontwikkeling van Betondak, het voormalige fabrieksterrein aan het Merwedekanaal in Arkel. Honderd-en-twintig bewoners kwamen op 7 september tijdens een startbijeenkomst op het fabrieksterrein tot meer dan 200 verschillende ideeën voor de toekomstplannen. Twintig van hen gaan de eigenaar in een plangroep helpen bij de keuze en de uitwerking van ideeën. Op 26 oktober worden de voorlopige resultaten gepresenteerd en besproken.

Een kleine greep uit de vele ideeën. Bewoners zien veel mogelijkheden voor vast of tijdelijk gebruik van de hallen: van beachvolleybal, kleine verhuurunits en een tijdelijk dorpshuis voor Hoogblokland tot de gedachte voor een nationaal Betonmuseum. Velen vinden een groene omgeving belangrijk. Er zijn wensen en ideeën voor woningbouw, kleinschalige bedrijvigheid, duurzaamheid en waterrecreatie, maar ook voor herstel van het ommetje over de dijken.

Een veel geuite wens is om de geschiedenis levend te houden. Ideeën hiervoor variëren van hergebruik van materialen, een betonbuis B&B tot herstel van de oorspronkelijke Boslaan.

Medio 2018
“Er zitten vele verrassende en nuttige ideeën bij, waar we zelf nooit opgekomen waren en zeker wat mee kunnen. We gaan er samen met bewoners mee aan het werk,” concludeerde Gerard van Nieuwpoort, lid van de Raad van Bestuur van Van Nieuwpoort Groep, eigenaar van het 10 hectare grote terrein. Eerder op de avond vertelde hij te hopen dat halverwege 2018 met bouwen op de locatie kan worden gestart. Wethouder Teus van Houwelingen sprak zijn waardering uit voor de gezamenlijke aanpak door eigenaar, gemeente en inwoners. Die kan volgens hem leiden tot een breed draagvlak voor de plannen, waar de gemeenteraad uiteindelijk haar fiat voor moet geven.

Vervolg
Op 28 september en 11 oktober vinden sessies plaats om de ideeën uitwerken tot een haalbaar plan. Daarin gaan de Van Nieuwport Groep met haar adviseurs, de gemeente en twintig bewoners samen aan het werk. Zij presenteren de voorlopige resultaten van hun werk op 26 oktober vanaf 19.30 bij Betondak. Nadere informatie staat op de website www.betondakidee.nl. Die bevat ook rapporten over onderzoeken die inmiddels zijn afgerond en de presentatie uit 2015 van Van Nieuwpoort Groep aan de gemeenteraad over de aanpak en de basisgedachte voor de locatie.

Naamgeving
Een idee voor de nieuwe naam van de locatie is er ook. Die zal bestaan uit ‘Schoonzigt’ én eventueel een nadere aanduiding voor het nieuwe karakter van het gebied. Winnaars van de namenprijsvraag zijn twee bewoonsters van de Stationsweg.