Eigenaar Van Nieuwpoort nodigt iedereen uit om samen aan de plannen te werken.

Omdat de plannen voor Betondak een stap verder zijn organiseren we weer een informatieavond. De ideeën en suggesties die in 2016 werden verzameld zijn door het projectteam verwerkt in een eerste voorstel voor een organisch plan. Een organisch plan? Ja, een nieuw ‘bestemmingsplan’ dat ruimte geeft voor verandering maar de gewenste kwaliteit wel vastlegt. De ideeën rondom wonen, werken, groen, verkeer en meer goede suggesties, zoals het terugbrengen van de Bomenlaan voor Betondak zijn hierin verwerkt.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelen of uitgenodigd worden voor de eerst volgende informatiebijeenkomst?

U kunt zich hier aanmelden.

In 2016 zijn al vier bijeenkomsten gehouden waarin belanghebbenden meewerkten en met goede ideeën kwamen. Tijdens een eerste grote informatiebijeenkomst op 7 september zijn door 130 inwoners van Giessenlanden 238 ideeën bedacht. Zo’n vijfentwintig belanghebbenden en geïnteresseerden uit de dorpen hebben zich vervolgens samen met twintig vakspecialisten en begeleiders gebogen over welke aanpak recht doet aan de ideeën. Gedurende twee dagen hebben zij met een creatieve werkmethode de inbreng uitgewerkt, afgewogen en omgezet in tien goede voorstellen voor uitwerking. Deze zijn op 26 oktober op een brede avond besproken.

Hieronder kunt terugvinden wat we hebben gedaan.

Programma startbijeenkomst 7 september

 • Openingswoord door Gerard van Nieuwpoort, lid Raad van Bestuur van de Van Nieuwpoort Groep)
 • Opening door avondvoorzitter Dorine Cleton
 • Gesprek met Teus van Houwelingen, wethouder Ruimtelijke Ordening en Wonen van de gemeente Giessenlanden
 • Toelichting op de locatie door Gijs van den Boomen van Kuiper Compagnons
 • Toelichting op participatie en programma van de avond door avondvoorzitter Dorine Cleton

Vervolgens kunt u meedoen aan de ideevorming in een van de vier werkgroepen

 1. Wonen
 2. Bedrijvigheid, verkeer en ontsluiting
 3. Tijdelijk gebruik, verhuur, cultuurhistorie
 4. Groen, water en recreatie

De werkgroepen koppelen hun ideeën terug aan alle aanwezigen.

Werkbijeenkomsten op 28 september en 11 oktober

Bij de startbijeenkomst kunt u zich opgeven voor werkbijeenkomsten op 28 september en 11 oktober, telkens van 12.30 tot 21.30 uur. Aan de werkbijeenkomsten doen inwoners mee, maar ook specialisten voor milieu, water, geluid, woningbouw, bedrijvigheid. In de werkbijeenkomst werken zij de ideeën uit tot concrete voorstellen voor de aanpak en inrichting van het terrein.

De methode die hiervoor wordt gebruikt heet ‘value engineering’. De deelnemers benoemen samen welke functies in het gebied nodig zijn. Zij stellen de criteria vast voor de beoordeling van ideeën. En met brainstorms komen ze tot de beste mogelijke opzet van het gebied: een inrichting die de de meeste meerwaarde biedt.

Iedereen die meedoet aan de startbijeenkomst op 7 september kan ook meedoen aan de werkbijeenkomsten. De werkbijeenkomsten beginnen ’s middags om 12.30 uur met een broodje en ze duren tot ‘s avonds 21.30 uur. Voor eten en drinken wordt gezorgd. U zult misschien een halve dag vrij moeten nemen van uw werk, of een oppas regelen. We hopen dat het belang voor de toekomst van het gebied dat waard is voor u.

Informatiebijeenkomst op 26 oktober

Op 26 oktober houden wij weer een informatiebijeenkomst voor iedereen. Zij vindt plaats vanaf 19.30 uur aan de Stationsstraat 24. De voorstellen voor de inrichting van het gebied vormen het onderwerp. In verschillende werkgroepen worden de voorstel voorzien van reacties en aanvullingen. Dus voordat er een definitieve gebiedsbeschrijving of visie wordt gemaakt, krijgt iedereen de kans om nog inbreng te leveren.

Betondak-idee-informatie-avond

Randvoorwaarden

Van de deelnemers verwachten wij dat zij met respect voor elkaars belangen bereid zijn naar elkaar luisteren en samen te proberen tot een goed en breed gedragen plan te komen. Van Nieuwpoort en de gemeente Giessenlanden nemen de uitkomsten van de vier bijeenkomsten in acht. De besluitvorming vindt zowel bij de gemeente als bij de initiatiefnemer (directie Van Nieuwpoort Groep) plaats.

Er is een aantal randvoorwaarden voor de plannen:

 • Opbrengsten. De plannen moeten voor de eigenaar voldoende opbrengen om te voorzien in een reële grondwaarde van het terrein en de kosten van de planvorming en eerste inrichting van het terrein.
 • De regionale woonvisie Alblasserwaard – Vijfheerenland. De gemeente zal zich bestuurlijk inspannen om voldoende woningen te realiseren als de vraag de mogelijkheden uit de woonvisie overstijgt.
 • Er wordt gestreefd naar een energieneutrale ontwikkeling.
 • De wettelijke voorschriften voor milieu en ruimtelijke ordening.
 • Overdracht van het openbaar gebied aan de gemeente. Voor inrichting anders dan het technische programma is een besluit van de gemeente nodig.

En hoe gaat het dan verder?

Zodra een gebiedsbeschrijving en de hoofdlijnen voor het bestemmingsplan vaste vorm aannemen, zal Van Nieuwpoort Groep eerst weer een avond organiseren om iedereen te informeren en een reactie te vragen. Vervolgens is het aan de gemeenteraad van Giessenlanden om de formele procedures voor de besluitvorming te starten.

Over de planvorming voor Betondak is regelmatig overleg met de dorpsraden van Arkel en Hoogblokland en een klankbordgroep van omwonenden.

Bent u verhinderd? Laat dan hier uw idee achter.

Meld u aan voor de startbijeenkomst

Verslagen

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Zomaar wat ideeën... we zijn benieuwd naar die van u!

 • Betondak-idee-event

  festivals

 • Betondak-idee-wonen

  vrij wonen

 • Betondak-idee-Landelijk-wonen

  wonen in een dorp

 • Betondak-idee-wonen-werken

  wonen werken

 • Betondak-idee-recreatie

  recreatie

 • Betondak-idee-fabriekshallen

  food factory

 • Betondak-idee-outdoor-events

  outdoor events

 • Betondak-idee-moestuin

  moestuinen

 • Betondak-idee-wonen aan het water

  waterrijk wonen

 • Betondak-idee-fabrieksterrein

  werken aan de werf

Woonwensen?

Heeft u in de toekomst interesse in een woning of kavel?
Vul de woonenquete in en maak kans op een Betondak fruitschaal

De laatste ontwikkelingen

Naar het nieuwsoverzicht